ezra – je mobilno savetovalište za žrtve desničarskog, rasističkog i antisemitističkog nasilja u Thüringen-u.

Mi savetujemo, pratimo i podržavamo lica koja su bila žrtve nasilja motivisanog diskriminacijom ljudi zbog pripadnosti određenoj grupi – dakle, zbog toga što ih nasilnici svrstavaju u grupu osoba koje oni odbacuju. Osim toga, naša ponuda je usmerena i na srodnike žrtava i svedoke.

Ko može da nam se obrati?

Žrtve, njihovi srodnici, prijatelji i svedoci krivičnih dela inasilja motivisanog diskriminacijom ljudi zbog pripadnosti određenoj grupi. To mogu da budu lica koja su žrtve napada:

 • iz rasističkih ili antisemitističkih motiva,
 • zbog drugačijeg ponašanja i/ili nedesničarskog stava,
 • zbog seksualnog opredeljenja i/ili polnog identiteta,
 • zbog invalidnosti, njihove društvene zapostavljenosti,
 • zbog njihove aktivnosti protiv desničarskih ekstremista,
 • zbog njihove religijske pripadnosti.

 

Make an appointment for counselling

To make an appointment for a personal counselling please fill in the following online form. We also ask you to enter three suitable dates for your first appointment. We will get in touch with you as soon as possible. Besides that, you can also call us within our office hours.


  Please note: You don’t have to enter your real name as we also counsel anonymously. In that case just fill in any random name


   


  ezra – Mobile counselling for victims of right-wing, racist and antiSemitic violence

  Juri-Gagarin-Ring 96/98
  99084 Erfurt

  Tel 0361 – 21865133
  Fax 0361 – 21863013 info@ezra.de

   

  Šta možemo učiniti?

  Mi savetujemo u kriznim situacijama i nudimo razgovore u cilju oporavka od individualnih posledica dela.
  Pratimo žrtve u službe, institucije, policiju i sudove. U to spada i podrška tokom sudskog procesa zajedno sa pripremom i naknadnom obradom rasprave.
  Pružamo podršku u pronalaženju odgovarajućih lekara, terapeuta i advokata. Pomažemo i u dostavljanju zahteva za finansijsku podršku (npr. odšteta za žrtve i pomoć za troškove sudskog procesa).

  Sve naše ponude se zasnivaju na željama koje žrtva ima po pitanju savetovanja, pratnje i podrške!

   

  Koja su naša o snovna načela?

  Savetovalište za žrtve stoji na strani žrtava i, osim individualnog savetovanja, smatra da ima obavezu da unese perspektive žrtava u društvene debate. Mi delujemo nezavisno od državnih službi. Naš dalekosežan pristup radu omogućava, po želji žrtava, savetovanje na licu mesta. Savetovanja su strogo poverljiva, besplatna i, po želji, mogu da se odvijaju anonimno. Naše usluge mogu da se koriste bez obzira na to da li je podneta prijava ili ne.

   

  Šta vi možete učiniti?

  • Nemojte da se okrenete kada vidite napad, organizujte pomoć.
  • Ponudite žrtvama pomoć i obavestite ih o savetodavnoj ponudi.
  • Ako vidite napad ili saznate za takav slučaj stupite u kontakt sa nama.
  • Donirajte u fond za pomoć žrtvama desničarskog, rasističkog i antisemitističkog nasilja u Thüringen-u. Na taj način, žrtve mogu brzo i jednostavno da dobiju finansijsku pomoć.

   


  Victim Counseling Donation Account

  IBAN DE60 5206 0410 0008 004820
  Bank Ev. Kreditgenossenschaft e. G.
  BIC GENO DEF 1EK1
  Keyword Hilfsfonds (Relief fund)

  Donations are tax-deductible. For amounts up to 100 €, the paying-in slip acts as a receipt of donation. For higher amounts we will gladly send a certificate of donation, if so desired. Please contact our office regarding this.

   

  ezra is a project of the Protestant Church in Central Germany. ezra is promoted under the Thuringia state program for „democracy, tolerance and global awareness“ and the German federal program „living democracy“